Kommunikation & samarbete

Hur bra samarbetar ni när det verkligen gäller? Hur reagerar du vid press? Hur trevliga är ni egentligen mot varandra när stressen gör sig påmind?