Cock­pit­mo­del­len

Cockpitmodellen

Boosta ditt personliga ledarskap på ett unikt sätt!

För att klara dagens utmaningar krävs det att vi ständigt tränar vårt personliga ledarskap. I vårt unika koncept Cockpitmodellen lär vi av tydligheten inom flyget. Vi tittar på hur man jobbar med personligt ledarskap, kommunikation, samarbete, roller och mål i cockpit och för över det till er bransch.


Vi lär av flyget

Hur väl fungerar du i krissituationer när beslut behöver tas på stående fot? Hur går samarbetet när stressfaktorn är hög? Lär känna dina styrkor och förbättringsområden. Få insikter om, hur förmågan att samverka, påverkar helheten och resultatet. Boosta ditt ledarskap! Utmana dig själv! Väx som människa! Få en kick till att hantera kommande utmaningar!

För att spetsa grupputvecklingen använder vi flyglivet som inspiration - för är det något ställe där det gäller att vi gör rätt saker så är det där. Där kan det handla om liv och död. Företagslivet är sällan lika dramatiskt, men i en värld där både krav och hastighet ökar, tillåts inte allt för mycket avvikelser och det krävs att du är i ständig ”matchdräkt".

Grupputveckling – här och nu!

Vi jobbar med vikten av tydliga mål, rollfördelning, kommunikation, samarbete och ledarskap. Både i teori och praktik. Du får bland annat träna din kommunikation och ditt ledarskap i flygsimulatorn och i andra spännande, utvecklande övningar. Kliv in i simulatorn, och upplev en värld där kommunikation och bra ledarskap är ett måste.

Träningen sker hos FlyBy Events på Sturup flygplats och du får tillträde till ställen och upplevelser som väldigt få har en chans att få komma i kontakt med. Miljön i sig är mycket inspirerande och du får en upplevelse som du kommer att minnas länge.

Företagsanpassad utbildning

Vi genomför denna utbildning företagsanpassad efter era behov, mål och utmaningar.

Inkl. föreläsning, träning i simulatorn, andra övningar, dokumentation, fika.

Vi skräddarsyr nivån efter era behov. Kontakta oss för offert.

Cockpitmodellen kan även göras på andra ställen, då utan träningen i flygsimulatorn.

Din kapten under Cockpitmodellen.

FlyBy Events

Linda Ynner är utbildad pilot (trafikflygare) och fick genom sin utbildning stor kompetens inom ledarskap, kommunikation och människans beteende.

Inom flyget är kommunikation, samarbete och ledarskap otroligt viktiga parametrar för att allt ska fungera. Tydlighet och samsyn i rollfördelning, mål och ansvar är ett måste. Detta är något som företag ständigt måste jobba med. Inom flygbranschen finns det mycket kunskap, lärdomar och framtagna metoder att ta del av och att använda sig av dessa metoder i andra branscher har visat sig vara framgångsrikt.

Lindas mångåriga erfarenheter och kompetenser tillsammans med hennes positiva läggning, starka engagemang och driv ger dig en dag i personlig utveckling på ett helt nytt plan. Du kommer att gå hem med många nya infallsvinklar inom ledarskap och kommunikation som hjälper dig att nå uppsatta mål.

Linda Ynner
FlyBy Events