Cock­pit­mo­del­len

Cockpitmodellen

Boosta ditt personliga ledarskap på ett unikt sätt!

För att klara dagens utmaningar krävs det att vi ständigt tränar vårt chef- och personliga ledarskap. Tack vare ett samarbete mellan HOVEMAN Ledarutveckling (LMI) och FlyBy Events kan vi nu erbjuda ett nytt och unikt koncept för din ledarutveckling.


Vi lär av flyget

Hur väl fungerar du i krissituationer när beslut behöver tas på stående fot? Hur går samarbetet när stressfaktorn är hög? Lär känna dina styrkor och förbättringsområden. Få insikter om, hur förmågan att samverka, påverkar helheten och resultatet. Boosta ditt chefskap! Utmana dig själv! Väx som ledare! Få en kick till att hantera kommande utmaningar!

För att spetsa chefsträningen använder vi flyglivet som inspiration - för är det något ställe där det gäller att vi gör rätt saker så är det där. Där kan det handla om liv och död. Företagslivet är sällan lika dramatiskt, men i en värld där både krav och hastighet ökar, tillåts inte allt för mycket avvikelser och det krävs att du som chef och ledare är i ständig ”matchdräkt".

Ledarutveckling – här och nu!

Under kursdagen jobbar vi med vikten av tydliga mål, rollfördelning, beslutsfattande, kommunikation och ansvarstagande. Både i teori och praktik. Du får bland annat träna din kommunikation och ditt chefskap i flygsimulatorn och i andra spännande, utvecklande övningar. Kliv in i simulatorn, och upplev en värld där kommunikation och bra ledarskap är ett måste.

Träningen sker hos FlyBy Events på Sturup flygplats och du får tillträde till ställen och upplevelser som väldigt få har en chans att få komma i kontakt med. Miljön i sig är mycket inspirerande och du får en heldag som du kommer att minnas länge.

Företagsanpassad utbildning

Vi genomför denna utbildning företagsanpassad efter era behov, mål och utmaningar. Inkl. ledarutveckling, två flygningar i simulatorn, dokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe.

Kontakta oss för offert.

Dina kaptener på ledarskapsresan.

HOVEMAN Ledarutveckling och LMI

Leadership Management International, LMI, är en världsledande partner inom ledarutveckling som utvecklar individer och företag till dess fulla potential. Med Therese Hoveman som din personliga ledarutvecklare får du en inlyssnande coach som har förmåga att både ”zooma in och ut”.

För att du ska få ut så goda resultat som möjligt stöttar Therese dig till att arbeta med så konkreta delmål som möjligt. Allt för att du ska få en tydlighet kring var du är och vad du behöver göra på vägen för att nå dit du vill. Samtidigt som du utmanas och uppmuntras att ta ytterligare steg framåt har du en ledarutvecklare som är mycket mån om ditt välbefinnande och att utvecklingstakten anpassas efter din situation. Målet med varje coaching är att du ska känna dig stärkt och energipåfylld.

Med tidigare erfarenhet som VD, Säljchef och Marknadschef får du en ledarutvecklare med specialkompetens inom ledarskap, beteendevetenskap, verksamhetsstyrning, affärsutveckling, sälj och marknad.

FlyBy Events

Linda Ynner är utbildad pilot (trafikflygare) och fick genom sin utbildning stor kompetens inom ledarskap, kommunikation och människans beteende.

Inom flyget är kommunikation, samarbete och ledarskap otroligt viktiga parametrar för att allt ska fungera. Tydlighet och samsyn i rollfördelning, mål och ansvar är ett måste. Detta är något som företag ständigt måste jobba med. Inom flygbranschen finns det mycket kunskap, lärdomar och framtagna metoder att ta del av och att använda sig av dessa metoder i andra branscher har visat sig vara framgångsrikt.

Lindas mångåriga erfarenheter och kompetenser tillsammans med hennes positiva läggning, starka engagemang och driv ger dig en dag i personlig utveckling på ett helt nytt plan. Du kommer att gå hem med många nya infallsvinklar inom ledarskap och kommunikation som hjälper dig att nå uppsatta mål.

Linda Ynner
FlyBy Events