Kommunikation & samarbete

Hur bra samarbetar ni när det verkligen gäller? Hur reagerar du vid press? Hur trevliga är ni egentligen mot varandra när stressen gör sig påmind?

Klarar ni att landa tillsammans i vår flygsimulator utan att krascha?