√Ėver¬≠raska med en upp¬≠le¬≠velse i jul¬≠klapp ūüĆü

Pre­sent­kort på upp­le­vel­ser hos FlyBy Events!

Ge bort en känsla över det van­liga till dina nära & kära

Köp pre­sent­kort på en bestämd upp­le­velse eller på ett val­fritt belopp och låt mot­ta­ga­ren själv bestämma hur det ska använ­das.
Pre­sent­kor­tet kan leve­re­ras via e-mail eller skic­kas hem till dig.

Kon­takta oss på linda@flybyevents.se för mer infor­ma­tion och beställ­ning.

Lär mer om våra upp­le­vel­ser nedan.
Pri¬≠serna g√§l¬≠ler pri¬≠vat¬≠per¬≠so¬≠ner. F√∂r f√∂re¬≠tag ‚ÄĒ kon¬≠takta oss f√∂r offert.

 

Spaka sj√§lv ‚ÄĒ flyg¬≠plan

Till­sam­mans med en erfa­ren, kom­mer­si­ell pilot får ni prova på pilot­li­vet på några tusen fots höjd och hur det känns att flyga på rik­tigt. Ni inle­der med en teo­ri­ge­nom­gång där ni går ige­nom flyg­ning­ens grund­prin­ci­per, hur man pla­ne­rar en flyg­ning och kom­mu­ni­ce­rar med flyg­led­ningen.

Sedan taxar ni ut på start­ba­nan och beger er ut på en ljuv­lig flyg­tur. Under flyg­tu­ren har ni head­set på er så att ni hör flyg­ra­di­o­tra­fi­ken. Ni tar del av den miljö som en pilot job­bar i sam­ti­digt som ni nju­ter av Skåne från ovan.

Under flyg­tu­ren får ni gärna prova på att spaka själv, så myc­ket ni vill och orkar. Käns­lan när man fly­ger ett flyg­plan själv för första gången är oslag­bar! En känsla över det van­liga!

L√§s g√§rna mer h√§r: http://flybyevents.se/uppleva/skane-fran-ovan/

Total­tid för upp­le­vel­sen är ca 1,5 timme varav ca 45 minu­ter i flyg­pla­net med flyg­tid på 30 minu­ter.

Pris: 2995 :- för en per­son, 3995 :- för två per­so­ner i samma flyg­ning. Inkl moms.

 

Flyg­si­mu­la­tor

Kliv in i vår flyg­si­mu­la­tor.
Flyg­pla­net står på start­ba­nan.
Du sit­ter vid spa­karna och vän­tar på till­stånd att få starta.
Klar­tec­ken kom­mer och du ger full gas, för­sik­tigt drar du styr­spa­ken mot dig…

Du fly­ger!

Ni får möj­lig­he­ten att prova på hur det är att flyga ett rik­tigt flyg­plan. Ni får göra en flyg­tur från start till mål.

Kla­rar du landa flyg­pla­net utan att kra­scha?

L√§s g√§rna mer h√§r http://flybyevents.se/uppleva/flygsimulator/

Total¬≠tid f√∂r upp¬≠le¬≠vel¬≠sen √§r ca 1,5 timme varav ca 60 minu¬≠ter i flyg¬≠si¬≠mu¬≠la¬≠torn med flyg¬≠tid p√• 30‚Äď45 minu¬≠ter.

Pris: 1875 :- per per­son inkl. moms.

 

Upp­lev Skåne från en heli­kop­ter

Käns­lan är obe­skriv­lig när pilo­ten drar igång moto­rerna och roter­bla­den bör­jar snurra. Någon minut senare infin­ner sig en ännu mer magisk känsla när ni får upp­leva heli­kop­tern hovra tätt över mar­ken innan ni lyf­ter över trä­den, taken, vägarna, natu­ren och sta­dens puls.

Total­tid för upp­le­vel­sen är ca 1 timme varav ca 45 minu­ter i heli­kop­tern med flyg­tid på ca 30 minu­ter.

Pris: 2495 :- per per­son inkl. moms.

 

 

Att känna flygg­lädje

Kän­ner du eller någon du hål­ler av, ett obe­hag inför en flyg­ning? Pri­vat eller i job­bet?

Orsa­kerna till flyg­rädsla är många men det är något som går att få hjälp med och det allra bästa sät­tet är att expo­nera sig för det man är rädd för.

Vill hjälpa någon att kunna njuta av tiden före, under och efter en flyg­ning?

L√§s mer om v√•r unika kurs p√• Sturup h√§r, http://flybyevents.se/utvecklas/flyggladje/

Anmäl dem till ett av våra kurs­till­fäl­len eller köp ett vär­de­be­vis på en del av kost­na­den som en fin gåva av omtanke.

Vill ni beställa, boka eller ha mer infor­ma­tion?
H√∂r av er p√• linda@flybyevents.se eller 0703‚Äď213322.

Jag öns­kar er en rik­tigt gold jul & ett gott nytt år!

Ta hand om varandra!
Fly¬≠By¬≠Linda ūüéĄ

Pre­sent­kort på upp­le­vel­ser hos FlyBy Events!

Ge bort en känsla över det van­liga till dina nära & kära

Köp pre­sent­kort på en bestämd upp­le­velse eller på ett val­fritt belopp och låt mot­ta­ga­ren själv bestämma hur det ska använ­das.
Pre­sent­kor­tet kan leve­re­ras via e-mail eller skic­kas hem till dig.

Kon­takta oss på linda@flybyevents.se för mer infor­ma­tion och beställ­ning.

Lär mer om våra upp­le­vel­ser nedan.
Pri¬≠serna g√§l¬≠ler pri¬≠vat¬≠per¬≠so¬≠ner. F√∂r f√∂re¬≠tag ‚ÄĒ kon¬≠takta oss f√∂r offert.

 

Spaka sj√§lv ‚ÄĒ flyg¬≠plan

Till­sam­mans med en erfa­ren, kom­mer­si­ell pilot får ni prova på pilot­li­vet på några tusen fots höjd och hur det känns att flyga på rik­tigt. Ni inle­der med en teo­ri­ge­nom­gång där ni går ige­nom flyg­ning­ens grund­prin­ci­per, hur man pla­ne­rar en flyg­ning och kom­mu­ni­ce­rar med flyg­led­ningen.

Sedan taxar ni ut på start­ba­nan och beger er ut på en ljuv­lig flyg­tur. Under flyg­tu­ren har ni head­set på er så att ni hör flyg­ra­di­o­tra­fi­ken. Ni tar del av den miljö som en pilot job­bar i sam­ti­digt som ni nju­ter av Skåne från ovan.

Under flyg­tu­ren får ni gärna prova på att spaka själv, så myc­ket ni vill och orkar. Käns­lan när man fly­ger ett flyg­plan själv för första gången är oslag­bar! En känsla över det van­liga!

L√§s g√§rna mer h√§r: http://flybyevents.se/uppleva/skane-fran-ovan/

Total­tid för upp­le­vel­sen är ca 1,5 timme varav ca 45 minu­ter i flyg­pla­net med flyg­tid på 30 minu­ter.

Pris: 2995 :- för en per­son, 3995 :- för två per­so­ner i samma flyg­ning. Inkl moms.

 

Flyg­si­mu­la­tor

Kliv in i vår flyg­si­mu­la­tor.
Flyg­pla­net står på start­ba­nan.
Du sit­ter vid spa­karna och vän­tar på till­stånd att få starta.
Klar­tec­ken kom­mer och du ger full gas, för­sik­tigt drar du styr­spa­ken mot dig…

Du fly­ger!

Ni får möj­lig­he­ten att prova på hur det är att flyga ett rik­tigt flyg­plan. Ni får göra en flyg­tur från start till mål.

Kla­rar du landa flyg­pla­net utan att kra­scha?

L√§s g√§rna mer h√§r http://flybyevents.se/uppleva/flygsimulator/

Total¬≠tid f√∂r upp¬≠le¬≠vel¬≠sen √§r ca 1,5 timme varav ca 60 minu¬≠ter i flyg¬≠si¬≠mu¬≠la¬≠torn med flyg¬≠tid p√• 30‚Äď45 minu¬≠ter.

Pris: 1875 :- per per­son inkl. moms.

 

Upp­lev Skåne från en heli­kop­ter

Käns­lan är obe­skriv­lig när pilo­ten drar igång moto­rerna och roter­bla­den bör­jar snurra. Någon minut senare infin­ner sig en ännu mer magisk känsla när ni får upp­leva heli­kop­tern hovra tätt över mar­ken innan ni lyf­ter över trä­den, taken, vägarna, natu­ren och sta­dens puls.

Total­tid för upp­le­vel­sen är ca 1 timme varav ca 45 minu­ter i heli­kop­tern med flyg­tid på ca 30 minu­ter.

Pris: 2495 :- per per­son inkl. moms.

 

 

Att känna flygg­lädje

Kän­ner du eller någon du hål­ler av, ett obe­hag inför en flyg­ning? Pri­vat eller i job­bet?

Orsa­kerna till flyg­rädsla är många men det är något som går att få hjälp med och det allra bästa sät­tet är att expo­nera sig för det man är rädd för.

Vill hjälpa någon att kunna njuta av tiden före, under och efter en flyg­ning?

L√§s mer om v√•r unika kurs p√• Sturup h√§r, http://flybyevents.se/utvecklas/flyggladje/

Anmäl dem till ett av våra kurs­till­fäl­len eller köp ett vär­de­be­vis på en del av kost­na­den som en fin gåva av omtanke.

Vill ni beställa, boka eller ha mer infor­ma­tion?
H√∂r av er p√• linda@flybyevents.se eller 0703‚Äď213322.

Jag öns­kar er en rik­tigt gold jul & ett gott nytt år!

Ta hand om varandra!
Fly¬≠By¬≠Linda ūüéĄ

Senaste inläggen

16 februari, 2018

√Ąr du flyg¬≠r√§dd? Ta hj√§lp av v√•r kurs!

√Ąr du flyg¬≠r√§dd? √Ąr du r√§dd f√∂r att flyga? Du g√∂r det men m√•r inte bra av det? Eller avst√•r du helt kanske? Tveka inte! Flyg¬≠r√§dsla √§r en s.k. irra¬≠tio¬≠nell r√§dsla och hj√§lp finns att f√•. I v√•r kurs f√•r du 4 tim¬≠mar med KBT-psy¬≠ko¬≠log. B√•de i grupp och enskilt. 4 tim¬≠mar med pilot. B√•de i grupp och enskilt. Unik expo¬≠ne¬≠rings¬≠milj√∂ p√• Sturup Boken ‚ÄĚDen skr√§ck¬≠slagne psy¬≠ko¬≠lo¬≠gen botar sin flyg¬≠r√§dsla med KBT‚ÄĚ Idag kom b√∂c¬≠kerna till v√•rens f√∂rsta flyg¬≠r√§dsla-kurs som g√•r av sta¬≠peln i mars ūüĆü Det ska bli s√• fan¬≠tas¬≠tiska att hj√§lpa del¬≠ta¬≠garna att m√• b√§ttre i sam¬≠band med flyg¬≠ning [‚Ķ]
4 januari, 2018

Flyg¬≠fobi ‚ÄĒ det g√•r att f√• hj√§lp

Flyg¬≠fobi ‚ÄĒ det g√•r att f√• hj√§lp De flesta av oss √§r r√§dda f√∂r n√•gon¬≠ting. F√∂r unge¬≠f√§r 15 % av befolk¬≠ningen blir r√§ds¬≠lan s√• stark att man pra¬≠tar om fobi. Ordet fobi kom¬≠mer fr√•n gre¬≠kis¬≠kan och bety¬≠der skr√§ck eller fruk¬≠tan, och det √§r pre¬≠cis vad det hand¬≠lar om. Vad beror fobier p√•? Det kan vara med¬≠f√∂dd k√§ns¬≠lig¬≠het som g√∂r att du l√§t¬≠tare utveck¬≠lar en fobi. En skr√§m¬≠mande h√§n¬≠delse kan sedan g√∂ra att man utveck¬≠lar en fobi. Det ver¬≠kar l√§t¬≠tare att utveckla fobier mot s√•dant som har varit en fara i alla tider, insek¬≠ter, ormar och h√∂ga h√∂j¬≠der t.ex. Det √§r [‚Ķ]
14 december, 2017

√Ėver¬≠raska med en upp¬≠le¬≠velse i jul¬≠klapp ūüĆü

Pre¬≠sent¬≠kort p√• upp¬≠le¬≠vel¬≠ser hos FlyBy Events! Ge bort en k√§nsla √∂ver det van¬≠liga till dina n√§ra & k√§ra K√∂p pre¬≠sent¬≠kort p√• en best√§md upp¬≠le¬≠velse eller p√• ett val¬≠fritt belopp och l√•t mot¬≠ta¬≠ga¬≠ren sj√§lv best√§mma hur det ska anv√§n¬≠das. Pre¬≠sent¬≠kor¬≠tet kan leve¬≠re¬≠ras via e-mail eller skic¬≠kas hem till dig. Kon¬≠takta oss p√• linda@flybyevents.se f√∂r mer infor¬≠ma¬≠tion och best√§ll¬≠ning. L√§r mer om v√•ra upp¬≠le¬≠vel¬≠ser nedan. Pri¬≠serna g√§l¬≠ler pri¬≠vat¬≠per¬≠so¬≠ner. F√∂r f√∂re¬≠tag ‚ÄĒ kon¬≠takta oss f√∂r offert.   Spaka sj√§lv ‚ÄĒ flyg¬≠plan Till¬≠sam¬≠mans med en erfa¬≠ren, kom¬≠mer¬≠si¬≠ell pilot f√•r ni prova p√• pilot¬≠li¬≠vet p√• n√•gra tusen fots h√∂jd och hur det k√§nns att flyga [‚Ķ]